دانلود آهنگ جدید لیلا اصفهانی به نام عامی دتر جان با لینک مستقیم

Download New Song By Leila Esfahani Called Ami Deter Jan With The Quality Of 128 And 320

آهنگ لیلا اصفهانی عامی دتر جان

آهنگ لیلا اصفهانی عامی دتر جان

متن موزیک

چار بیداری نکن مره بد انه
(چهار پا داری نکن من دوست ندارم ، بدم میاد)

سرده سرما خینی مه دل انه
(هوا سرده تو سرما میخوری دل من به درد میاد)

بار تاجر داینی قپون کم انه
(توی تجارت هم بری ترازو اندازه نیس کم نشون میده)

چل رسی کما ته خرج در انه
(من ریسندگی میکنم خرجمون در میاد)

اول بهارآ چرده بزو دار عامی دتر جان
(اول بهاره و برگ درختا در اومده دخترعمو جان)

گور راه بداما شومه سمت لار عامی دتر جان
(گاو رو فرستادم علفزار خودم میخوام برم سمت کوه لار دخترعمو جان)

پیلور و سرکوه ر هاکردمه هدار عامی دتر جان
(پلور و سرکوه رو نشونه کردم دختر عمو جان)

منزل هاکردمه ملک شیش تلار عامی دتر جان
(تو یه ملکی ساکن شدم که شیش تا رودخونه داره دخترعمو جان)

ملک شیش تلار ره هسمه تهنار عامی دتر جان
(تو این ملکی که شیش تا رودخونه داره تک و تنهام دخترعمو جان)

روز تا شور ره من درمه گو دنبال عامی دتر جان
(روز تا شب من دنبال گاوم دختر عمو جان)

امشو میها بیتا اون وره کوه ره عامی دتر جان
(امشب اون کوه هوا ابری شده دختر عمو جان)

نتومه باخسم دل زنه شوره عامی دتر جان
(نمیتونم بخوابم دلم شور میزنه دختر عمو جان)

اگر بمردما یقه هاکن وا عامی دتر جان
(اگه من مردم یقه تو باز کن دختر عمو جان، یعنی خیلی گریه کن برام)

مه تابوته دارآ برو مه همراه عامی دتر جان
(زیر تابوت منو بگیر و همراه من بیا دختر عمو جان)

مه قبر سر ته قرآن بیه صدا عامی دتر جان
(سر قبر من صدای تو بیاد که داری برام قرآن میخونی دختر عمو جان)

بلکوم قبر دله مر بووه آگاه عامی دتر جان
(شاید توی قبر من صدای ترو بشنوم دختر عمو جان)

نماشونا مه دل تنگ هسه بی ته عامی دتر جان
(دم غروبه و من بدون تو دلتنگم دختر عمو جان)

نماشتر آفتاب بی رنگه بی ته عامی دتر جان
(غروب آفتاب چقدر بدون تو بی رنگه دختر عمو جان)

خنه بی سک و سو مه دل سرعوشته عامی دتر جان
(خونه ساکت و بی روحه دل من بی قرار شده بدون تو دختر عمو جان)

سمند آرزو مه لنگ بی ته عامی دتر جان
(اسب آرزوهای من بدون تو لنگه دختر عمو جان)

آهنگ پسند شما بود؟
56 5

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آهنگ ها